O mnie

Od października 2009 rozpocząłem pracę w Zakładzie Socjologii Ogólnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Swoją rozprawę doktorską obroniłem w lutym 2009 na Katolickim Uniwersytecie w Leuven w Belgii, gdzie przebywałem w latach 2004-2009. W latach 2012-2013 oraz 2016-2020 pełniłem funkcję zastępcy dyrektora ds. współpracy międzynarodowej i rozwoju w Instytucie Socjologii UWr. Od 1 października 2017 kieruję Zakładem Socjologii Ogólnej w Instytucie Socjologii UWr, który w marcu 2022 r. zmienił nazwę na Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki. 16 października 2019 roku zostałem wybrany przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Socjologiczne w Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisko przewodniczącego, którą to funkcję pełnię do dzisiaj.

Moje główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię pracy i stosunków przemysłowych, socjologiczne teorie podmiotowości, socjologię zmian społecznych oraz metodologię społecznych badań jakościowych. Kierowałem projektem "Negocjowanie modelu kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (program "Homing", 2009-2010). W latach 2012-2016 byłem kierownikiem strony polskiej projektu FP7-PEOPLE-ITN Changing Employment, zaś od stycznia 2015 do września 2016 roku kierowałem polską częścią projektu PRECARIR. Od marca 2016 kierowałem projektem NCN Beethoven PREWORK w UWr (lider: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH), zaś od stycznia 2021 - projektem NCN OPUS COVWORK (lider: Wydział Nauk Społecznych UWr, partner: Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH).

Współpracuję również z Instytutem Spraw Publicznych w ramach projektu Network of European Observatories dla Europejskiej Fundacji Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz z Europejskim Instytutem Związków Zawodowych (ETUI). Od 2012 roku jestem członkiem Akademii Młodych Uczonych i Artystów przy Wrocławskim Centrum Akademickim.

Od lutego 2011 do lutego 2014 przewodniczyłem oddziałowi wrocławskiemu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od lutego 2014 do marca 2021 byłem wiceprzewodniczącym oddziału. Od września 2013 r. jestem również przewodniczącym Sekcji Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 2010 roku jestem członkiem Zarządu, a w latach 2014-2018 byłem wiceprzewodniczącym Research Committee 44 on Labour Movements Międzynarodowego Towarzystwa Socjogicznego (ISA).